Träningshallar

HallåHund har två uppvärmda hallar för uthyrning till privatpersoner och grupper. Unohallen är på drygt 300 kvm och Ellahallen är på ca 200 kvm. Hallarna håller ca 16 grader vintertid och ca 18 grader sommartid, vilket är en behaglig temperatur för arbetande hundar och förare. Det är separata ingångar till de respektive hallarna, allt för att man ska slippa bli störd. Ingen av hallarna har några störande pelare. Det finns gemensam toalett och dusch för de båda hallarna.

I båda hallarna ligger det en ribbad filtmatta med undersida av gummi, som är skön för både hundar och människor att gå på. Inga ytterskor får användas i hallarna! Båda hallarna är utrustade med spegelvägg, lydnads/brukshinder, apporter och koner samt en del övrigt träningsmaterial. I den större hallen finns det tillgång till agilityhinder. Vi hyr även ut våra hallar till föreläsningar och andra liknande ändamål.

Utomhus har vi tillgång till en inhägnad grusplan på ca 800 kvm samt en träningshage på ca 2.500 kvm. När du går kurs hos oss har du möjlighet att kostnadsfritt låna våra utomhusplaner för träning. Planerna kan inte förbokas och kan endast lånas under butikens öppettider och när där inte är kurs.

Våra spårkurser hålls på fina träningsmarker i direkt anslutning till HallåHund. Dessa marker får ej användas utanför kursverksamheten.

Innan du besöker oss ber vi dig läsa igenom våra trivselregler!

One reply on “Träningshallar

Comments are closed.