Hur går en utredning till?

När det gäller beteendeutredningar samarbetar HallåHund med hundproblemutredare/beteendekonsult Marja Seidemo. Marja är utbildad hos Hundutbildningsgruppen och har under många år jobbat med olika typer av hundproblem, bl a med omplaceringshundar som ibland kan ha mycket i bagaget.

Om du vill komma i kontakt med Marja så skickar du ett mail till info@hallahund.se och beskriver kort vad du behöver hjälp med. Du blir sedan kontaktad av Marja och ni bestämmer träff antingen på HallåHund eller hemma hos er om problemet är relaterat till hemmet eller omgivningen runt hemmet. Du får nu beskriva och berätta om dig och din hund och Marja ställer lite frågor. Alla som har kontinuerlig kontakt med hunden är välkomna att vara med. Sedan umgås ni även utomhus och du får med dig vissa grundläggande övningar hem.

Marja kommer inte att tvinga sig på din hund eller kräva något av er. Om det är en rädd och osäker hund (eller en hund som biter) inväntar hon hundens initiativ till kontakt. Det är viktigt att både hunden och du känner er trygga och kan lita på Marja. Första tillfället brukar ta ca 1 – 2 timmar beroende på problemets omfattning. Marja gör sedan en analys och skriver en utredning med individuellt anpassat träningsprogram som hon skickar till dig. Eventuell innestående tid kan utnyttjas vid uppföljningstillfället.

Du jobbar på hemma i ca 2-3 veckor och sedan träffas ni igen för en uppföljning och du får även efter den här träffen en skriftlig dokumentation. Om du har frågor eller funderingar under tiden går det bra att maila eller ringa till Marja. Ni träffas fortsättningsvis så många gånger som det behövs.

Ibland rekommenderar Marja ett besök hos veterinär eller en hundfysioterapeut. Smärta och sjukdom är en vanlig orsak till förändrat beteende hos våra hundar, vissa hundar är skickliga på att dölja sin smärta och reagerar istället med att ändra sitt beteende. Mot ersättning följer Marja med er till veterinären/hundfysioterapeuten som stöd om ni så vill!