Hur går en utredning till?

Om du vill komma i kontakt med vår beteendeutredare så skickar du ett mail till info@hallahund.se och beskriver kort vad du behöver hjälp med. Du blir sedan kontaktad av vår beteendeutredare och ni bestämmer träff antingen på HallåHund eller hemma hos er om problemet är relaterat till hemmet eller omgivningen runt hemmet. Du får nu beskriva och berätta om dig och din hund och vår beteendeutredare ställer lite frågor. Alla som har kontinuerlig kontakt med hunden är välkomna att vara med. Sedan umgås ni även utomhus och du får med dig vissa grundläggande övningar hem.

Beteendeutredaren kommer inte att tvinga sig på din hund eller kräva något av er. Om det är en rädd och osäker hund (eller en hund som biter) inväntar man hundens initiativ till kontakt. Det är viktigt att både hunden och du känner er trygga och kan lita på beteendeutredaren. Första tillfället brukar ta ca 1 – 2 timmar beroende på problemets omfattning. Vår beteendeutredare gör sedan en analys och skriver en utredning med individuellt anpassat träningsprogram som hon skickar till dig. Eventuell innestående tid kan utnyttjas vid uppföljningstillfället.

Du jobbar på hemma i ca 2-3 veckor och sedan träffas ni igen för en uppföljning och du får även efter den här träffen en skriftlig dokumentation. Om du har frågor eller funderingar under tiden går det bra att maila eller ringa vår beteendeutredare. Ni träffas fortsättningsvis så många gånger som det behövs.

Ibland rekommenderar beteendeutredaren ett besök hos veterinär eller en hundfysioterapeut. Smärta och sjukdom är en vanlig orsak till förändrat beteende hos våra hundar, vissa hundar är skickliga på att dölja sin smärta och reagerar istället med att ändra sitt beteende. Mot ersättning följer vår beteendeutredare med er till veterinären/hundfysioterapeuten som stöd om ni så vill!