Hundproblem

Vad är ett hundproblem?

Våra hundar är högt älskade individer och familjemedlemmar, de är med oss i vått och torrt och de utgör en stor del av våra liv! Vi väljer med omsorg den ras och hund vi tror kommer passa oss bäst, men trots alla goda avsikter och genomtänkta val så blir det ibland ändå inte som vi tänkt oss.

Din hund som tidigare gått så fint i koppel kanske plötsligt börjar streta och dra, göra utfall mot andra hundar, människor, barnvagnar, mm. Kanske börjar den jaga bilar, eller kanske jagar den plötsligt vilt i skogen.

En hund ändrar aldrig sitt beteende utan anledning, även om vi människor inte ser någon logik eller något mönster i det hunden gör, så finns där alltid en bakomliggande orsak. Det vi ser hunden reagera på är sällan den egentliga orsaken utan istället den utlösande faktorn. Det händer också att orsaken är mer kopplad till människan/föraren än till hunden. Det som upplevs som besvärligt av en förare behöver inte vara det för någon annan. Ofta handlar det om hur mycket det påverkar/begränsar vardagen. Det är alltså du som hundägare som avgör om det finns ett hundproblem eller ej.

Hundar har en förmåga att snabbt hitta ett sätt att lösa ett problem/en situation genom att t ex göra utfall, skälla, morra, bli rädda och dra sig undan, vara otillgängliga, vägra släppa föremål, dra förskräckligt i kopplet, inte kunna vara ensamma, vägra åka bil, bli stressade och flämta, vakta, kasta sig på folk, stjäla mat, bita människor eller hundar, vara extremt jaktintresserade, vara ofokuserade, ständigt ha nosen i backen, rymma så fort tillfälle ges, mm. För att vi ska hitta en lösning på detta behöver vi först ta reda på VARFÖR hunden gör som den gör, därefter kan vi sikta in oss på att lära hunden att lösa situationen på ett annat sätt.

Hundproblem tar mycket tid och energi, både från hund och förare. Det blir heller inte lättare av att omgivningen ofta har synpunkter. Relationen blir lidande och både hund och förare tappar självförtroendet. Även relationen mellan människorna i familjen blir påverkad. Det är svårt att komma tillrätta med detta själv, man behöver hjälp av någon som stöttar och förstår och som kan finnas som bollplank under den kommande träningen.

Marja har jobbat med hundar och deras beteende i många år och förutom svåra beteendeproblem kan hon även hjälpa dig med problem i vardagen som koppelträning eller att hunden inte kommer på inkallning. Kanske har du kört fast i din träning med hunden och behöver hjälp att komma vidare? Marjas arbete bygger dels på att hitta orsaken till varför hunden har ändrat sitt beteende, dels på att ge hunden och föraren nya förutsättningar, en bättre grund att stå på, boosta relationen och hjälpa till att hitta glädjen igen!